Homeopaten kommenterer
Allergisesongen

“Med sol fra blå himmel og opptil 10 varmegrader har jeg fått rene vårfølelsen. Vi vet at den milde vinteren vi har hatt kan føre til en tidlig start på pollensesongen, og for mange plager som følge av dette. I år er det lurt å være tidlig ute med forebygging på grunn av det. Ta kontakt på 91338062 for timebestilling allerede i dag! Homeopatisk behandling kan brukes både forebyggende og akutt når symptomene allerede er der.

Allergisk rhinitt (nesetetthet) eller høysnue, skyldes en allergisk reaksjon på stoffer som kommer i kontakt med neseslimhinnen. Den allergiske reaksjonen utløser en lokal betennelsesreaksjon som fører til kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese, nysing. Tilstanden kan også føre til reaksjoner fra andre organsystemer, spesielt øynene (NHI 2013).

Forekomsten av høysnue er fordoblet over de siste 20 årene. Den vanligste behandlingen i dag er symptomlindrende preparater som antihistaminer og kortisonsprayer (NHI 2013).

For mange hjelper medikamentene å lindre symptomene, men ikke alle føler de får nok hjelp med sine plager.

Preparatene som brukes for allergi kan også ha ulike bivirkninger som kan være like plagsomme som allergireaksjonen. De vanligste bivirkningene er; tretthet, svimmelhet, søvnplager eller fordøyelsesbesvær (Maciocia 2008).

Mange oppsøker homeopat for å få en naturlig tilnærming til pollenplagene. Behandling med homeopatiske medisiner søker å styrke immunforsvaret og rette opp i ubalanser hos pasienten slik at de ikke reagerer på pollenet.

Mange med allergiplager har hatt glede av homeopatisk behandling som kan gis forebyggende eller akutt når symptomene allerede er der. Homeopatisk behandling er svært skånsom da en bruker sterkt fortynnede medisiner.”

– Linbjørg Bardal Skalleberg

PS! Les også homeopatens leserinnlegg “Vi som velger oss april” på nhl.no.