Homeopaten kommenterer
Jeg velger meg april

“Bjørnstjerne Bjørnson skildrer i det kjente diktet “Jeg velger meg april” en måned med rabalder og storm. Det stormer og feier rundt oss. Med elendig ensporet og uetisk journalistikk trekker pressen fram ekstreme unntak og generaliserer disse i et forsøk på å frata barn muligheten til den beste behandling.

Vi har de siste dagene sett manglende etikk på mange plan; bruk av barn, overdrevne og oppdiktede scenarier, skjult kamera osv.

I Sverige er det forbudt å gi homeopatisk behandling til barn under 8 år, og det fins sterke krefter også i Norge som ønsker et forbud. Homeopati er en svært skånsom behandlingsform, og kan derfor brukes fra den yngste til den eldste. Veldig ofte ser vi at barn responderer spesielt godt på behandling.

Men hvorfor velger Bjørnstjerne seg april? Fordi det gamle faller, og det nye får feste. Fordi han synes det er viktigere at man noe vil enn at man har fred. Fordi den eier evner. Fordi den velter krefter, og fordi i den blir sommeren til.

Folk vil ha homeopati, og dette viser den prisbelønte filmprodusenten og regissøren Laurel Chiten i filmen Just One Drop som har verdenspremiere i London 6. april. I Oslo vises filmen på Litteraturhuset 21.april. Pass på å få med deg den!


– Linbjørg Bardal Skalleberg

Jeg velger meg april.
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil
Jeg velger meg april.
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
– i den blir somren til.
Bjørnstjerne Bjørnson