Antibiotika i petriskål
Antibiotika og
Resistens

Oppdagelsen av antibiotika var en revolusjon i medisinens historie. Det er få legemidler som har spart så mange liv som antibiotika.

En utstrakt bruk av antibiotika gjør at vi nå står overfor en global krise (WHO-rapport 2012). Noen av bakteriene er blitt resistente mot antibiotika. Når vi bruker antibiotika, er det noen av de sterkeste bakteriene som overlever, og deres evne til å tåle antibiotika arves til neste generasjon.

Vi må alle være med på å snu denne utviklingen før det er for sent. Antibiotika må bare brukes der det er høyst nødvendig.
Homeopati kan være et alternativ ved behandling av infeksjoner, uavhengig av om det er bakteriell infeksjon eller virusinfeksjon.
Vi kan også gjennom maten vi spiser, påvirke vårt eget indre miljø til å bli mer antiinflammatorisk. Homeopaten kan også gi råd om dette!

Kanskje vi må bli mer opptatt av hva som gir god helse?

Ta grep om ditt eget liv!