Tilbake til naturen

Homeopati og
Hudplager

Mange kommer til homeopaten med hudplager som utslett, kløe, vorter, akne, elveblest, helvetesild og hårtap.

Homeopaten ser på hudproblemene som et bilde av den generelle helsetilstanden, heller enn et lokalt problem.

Når vi behandler hudplager vil vi alltid ta hensyn til helheten, psykisk og fysisk, og velge et homeopatisk middel som dekker denne i tillegg til de lokale symptomene. På den måten ønsker vi å stimulere til heling innenfra og ikke behandle lokalt ved å undertrykke symptomene.

Kortison som ofte blir brukt ved eksem, gjør akkurat det; den demper symptomene, men gjør ingenting med den ubalansen som er årsak til at symptomene framtrer.